Regulamin Restauracji KARTOFLISKO

 

§1 Postanowienia ogólne
Restauracja KARTOFLISKO ul. Tylna 1, 05-190 Nasielsk stanowi własność firmy Przedsiębiorstwo Handlowe „GULIWER” Spółka Jawna Estkowski, Sawicki z siedzibą w Nasielsku ul. Tylna 1.
1. Na terenie restauracji i ogródka restauracyjnego można spożywać posiłki oraz napoje i napoje alkoholowe zakupione wyłącznie w Restauracji KARTOFLISKO.
2. Osób nietrzeźwych nie obsługujemy.
3. W Restauracji KARTOFLISKO obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA.
4. W Restauracji KARTOFLISKO obowiązuje zakaz wstępu ze zwierzętami.

 

§2
1. Rezerwacji stolików można dokonać telefonicznie pod numerem
570 708 700, 23 693 0833 lub osobiście w Restauracji. Rezerwacje są ważne 20 minut.
2. Obsługa może odmówić wstępu do Restauracji KARTOFLISKO każdej osobie bez podania konkretnej przyczyny. Zakaz ten będzie szczególnie stosowany wobec:
– osób zachowujących się wulgarnie w stosunku do obsługi i osób trzecich
– osób będących pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających
– osób , które mimo zakazu próbują wnieść oraz spożywać własne napoje, napoje alkoholowe, dania, desery i inne artykuły spożywcze
– osób mających zakaz wstępu do Restauracji
Zakaz ten będzie stosowany wobec wszystkich osób łamiących regulamin Restauracji, włącznie z osobami mającymi w Restauracji rezerwacje stolików, a poniesione koszty związane z rezerwacją nie zostaną zwrócone.

 

§3 Bezpieczeństwo
1. Dla bezpieczeństwa gości wprowadzone są w Restauracji środki ochrony polegające na stałym monitorowaniu obiektu za pomocą kamer oraz ochronie gości przy pomocy osób z obsługi .
2. Zakazuje się wnoszenia do Restauracji własnych napojów, jedzenia, broni, noży, materiałów pirotechnicznych lub pożarowo niebezpiecznych, narkotyków i innych środków odurzających.
3. Osoby wchodzące do Restauracji maja obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
4. W przypadku łamania prawa lub regulaminu Restauracji, niszczenia mienia Restauracji przez gościa, pracownicy Restauracji KARTOFLISKO uprawnieni są do podjęcia decyzji o usunięciu gościa z Restauracji lub jeśli to konieczne, zastosowania siły fizycznej, zatrzymania podejrzanej o łamanie prawa osoby do czasu przekazania jej policji.
5. Za szkody materialne wyrządzone na terenie Restauracji KARTOFLISKO konsument-gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

 

§4 Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny w Restauracji KARTOFLISKO ul. Tylna 1, 05-190 Nasielsk .
2. Właściciele Restauracji KARTOFLISKO zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu o dowolnym czasie bez podania przyczyny.
3. Regulamin obowiązuje od 01.01.2014 r.
4. Wstęp do Restauracji KARTOFLISKO, oznacza zgodę konsumenta na fotografowanie i filmowanie oraz bezpłatne wykorzystywanie jego wizerunku przez Restaurację KARTOFLISKO do celów marketingowych. Osoby nie wyrażające na to zgody proszone są o zgłoszenie tego faktu obsłudze.
5. Prosimy o zachowanie paragonu fiskalnego w celu ewentualnych reklamacji, oraz kontroli przy wyjściu z Restauracji.
6. Za rzeczy pozostawione bez opieki Restauracja KARTOFLISKO nie odpowiada.

05-190 NASIELSK, UL. TYLNA 1
ZAPRASZAMY CODZINNIE 12.00-22.00
A W PT. I SOB. DO 24.00
TEL. 23 693 08 33
KONTAKT@KARTOFLISKO.PL


ODWIEDŹ NAS NA FB